Предавања и вежбе из предмета Механика за студенте студијских програма ОАС Друмски саобраћај и ОАС Нови извори енергије

Предавања и вежбе из предмета Механика за студенте студијских програма ОАС Друмски саобраћај и ОАС Нови извори енергије, одржати дана 31.03.2022. године у 11,00 часова,