Благовремена информисаност

Све похвале за ненаставно особље ФПН-а у Нишу. Доступност информација, професионалност, озбиљност у раду; прецизно, јасно и брзо реаговање запослених у студентској служби у отклањању нејасноћа и недоумица, увек на располагању нама студентима!