Универзитет ''Унион - Никола Тесла'' Београд"

Drugačiji od drugih…

Inovativnošću u pogledu studijskih programa, raznolikošću i sveobuhvatnošću istih, stičete kvalifikacije za dalji napredak i razvoj u profesionalnoj karijeri i daljem usavršavanju.