Универзитет ''Унион - Никола Тесла'' Београд"

Идеалан спој теорије и праксе

Принцип рада кроз предавања, групне дискусије, тестове знања, анализе случаја и праксе у еминентним компанијама нуди широк спектар знања!