Moderna tehnologija

Poslovna informatička ekonomija na FPN-u u Nišu je moj fah u okviru kojeg sam unapredio svoje veštine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Primenom specifičnog znanja iz domena e – poslovanja i e-bankarstva, usavršio sam korišćenje različitih softverskih alata, programskih jezika u cilju rešavanja konkretnih problema i zadataka u praksi i sebi obezbedio širok spektar poslova u oblasti e – poslovanja za koje mogu uspešno aplicirati!