Motivisanost

Odnos profesor-student, pun razumevanja i komunikacije, uvek sa prostorom za davanje predloga od strane studenata; novi pristup problemu u cilju lakšeg savladavanja i razumevanja ispitne materije i pomoćne literature… na studijskom programu Savremene tehnologije hrane, daje mi motivaciju za napredovanje.