Универзитет ''Унион - Никола Тесла'' Београд"

Стицање искуства и знања

Стећи праксу поред теоријског знања за време студирања за мене је јако битан и главни подстицај за сјајне резултате!