Стицање искуства и знања

Стећи праксу поред теоријског знања за време студирања за мене је јако битан и главни подстицај за сјајне резултате!