Svetla budućnost

Oplemenjena znanjem i stečenim veštinama na osnovnim akademskim studijama Drumski saobraćaj, na Fakultetu primenjenih nauka u Nišu stekla sam potrebne kompetencije u inžinjeringu saobraćaja.