Заштита животне средине

Заштита животне средине је атрактиван смер пре свега због могућности учешћа на бројним међународним пројектима у циљу побољшања квалитета животне средине, а самим тим и здравља. Након завршених студија омогућено ми је напредовање и развој каријере уз континуирано усавршавање. Све похвале за јединствен студијски програм који доприноси свеобухватном школовању кадра који се бави решавањем глобално актуелних проблема загађења ваздуха, воде, земљишта и хране.