НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Адамовић Живослав

Изборно звање: професор емеритус

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: zivoslav.adamovic@gmail.com

Глигоријевић Јасмина

Изборно звање: ред. професор

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: jasmina.gligorijevic@fpn.rs

Недељко Манојловић

Изборно звање: ред. професор

Назив уже научне области: Хемијско и технолошко инжeњерство

Маил адреса: mtnedeljko@gmail.com

Вуковић Н. Вељко

Изборно звање: ван. професор

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: v.velja@gmail.com

Анђелковић Дејан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: dejan.andjelkovic@fpn.rs

Бецић М. Соња

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: sonja.becic@fpn.rs

Вујовић Бојана

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прех. инжењ. и Екологија и заштита жив. сред.

Маил адреса: bojana.vujovic@fpn.rs

Вундук Јована

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

Маил адреса: vunduk.jovana@hotmail.com

Димитријевић Драган

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна информатика

Маил адреса: dragan.dimitrijevic@fpn.rs

Димитријевић И. Даница

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Савремене технологије хране

Маил адреса: danica.dimitrijevic@fpn.rs

Драгојевић В. Жељко

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Менаџмент и пословна економија

Маил адреса: zeljko.dragojevic@fpn.rs

Димитријевић Драган

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна информатика

Маил адреса: dragan.dimitrijevic@fpn.rs

Jурић Слободан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: juric.slobo@gmail.com

Крстић Н. Јована

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Хемијско и технолошко инжењерство

Маил адреса: jovana.krstic@fpn.rs

Лекић Јулијана

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Елекроника и елекротехника

Маил адреса: julijana.lekic@pr.ac.rs

Миленковић Владислава

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Математика са инфор. и статистиком

Маил адреса: vladislava.milenkovic@fpn.rs

Павловић Петар

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна информатика

Маил адреса: petar.pavlovic@fpn.rs

Папић С. Сејфо

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: papicsejfo@bih.net.ba

Пауновић Ђ. Душан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Савремене технологије хране

Маил адреса: dusan.paunovic@fpn.rs

Пејић Властимир

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: vlastimirpejic@gmail.com

Радичевић Вељко

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: veljko.radicevic@fpn.rs

Радоичић Н. Горан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: goran.radoicic@fpn.rs

Ранковић Драгица

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Математика са информ. и статистика

Маил адреса: nr17031994@gmail.com

Светлана Ристић

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Eкологија

Маил адреса: svetlana.ristic@fpn.rs

Симић Валентина

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

Маил адреса: valentina.simic@fpn.rs

Сладоје М. Момчило

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: sladojem@teol.net

Станковић Ј. Новица

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Хемијско и технолошко инжињерство

Маил адреса: novica.stankovic@fpn.rs

Стевановић Малиша

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Инфор. техн. и Рачунарство и информ

Маил адреса: malisa.stevanovic@gmail.com

Стјепановић Н. Жељко

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: stjepanoviczeljko@yahoo.com

Стојановић Горан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: goran.stojanovic@fpn.rs

Стојановић Д. Милош

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: milos.stojanovic@fpn.rs

Стојиљковић С. Јасмина

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

Маил адреса: jasmina.stojiljkovic@fpn.rs

Талевски Д. Николче

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса:

Николић В. Маја

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: maja.nikolic@fpn.rs

Илић Милош

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Пословна информатика

Маил адреса: milos.ilic@fpn.rs

Ристић Небојша

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: nebojsa.ristic@fpn.rs

Стефановић Данијела

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Екологија, Зашт. жив. средине и Прех. инж.

Маил адреса: danijela.stefanovic@fpn.rs

Стојановић Катарина

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Математика са информатиком и статистиком

Маил адреса: katarinamat92@gmail.com

Стојановић Сања

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Екологија и Заштита животне средине

Маил адреса: sanja.stojanovic@fpn.rs

Филиповић Н. Кристина

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Хемисјко технолошко инжењерство

Маил адреса: kristina.filipovic@fpn.rs

Енгелман Милица

Изборно звање: предавач

Назив уже научне области: Енглески језик

Маил адреса: milica.engelman@fpn.rs

Стајковић Марина

Изборно звање: наставник страног језика

Назив уже научне области: Енглески језик

Маил адреса: minastajkovic.spell@gmail.com

Цветковић З. Ђорђе

Изборно звање: предавач

Назив уже научне области: Енглески језик

Маил адреса: djordje.cvetkovic@fpn.rs

Будимировић Вјекослав

Изборно звање: гостујући професор

Назив уже научне области: Математика са информатиком и статистиком

Маил адреса: vjekoslav@sbb.rs

Антић Игор

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: antic.igor@gmail.com

Арсић Небојша

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Биохемијске прехрамбене технологије

Маил адреса: narsych@yahoo.com

Вуловић Марко

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: markowstm@yahoo.com

Марковић Драган

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: seki.markovic@gmail.com

Орлић Никола

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: nikolaorlic1969@gmail.com

Стојиљковић Славица

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Технолошко инжењерство

Маил адреса: stojiljkovicslavica1963@hotmail.com

Урошевић Љубиша

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: agdifenix@gmail.com