Наставно особље

Адамовић Живослав

Изборно звање:
професор емеритус

Назив уже научне области:
Машинско инжињерство

E-mail адреса:
zivoslav.adamovic@gmail.com

Глигоријевић Јасмина

Изборно звање:
ред. професор

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
jasmina.gligorijevic@fpn.rs

Манојловић Недељко

Изборно звање:
ред. професор

Назив уже научне области:
Хемијско и технолошко инжeњерство

E-mail адреса:
mtnedeljko@gmail.com

Данчевска Верица

Изборно звање:
ред. проф.

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
verica.dancevska@fpn.rs

Јошевски Зоран

Изборно звање:
ред. проф

Назив уже научне области:
Безбедност саобраћаја

E-mail адреса:
zoran.jasevski@fpn.rs

Вуковић Вељко

Изборно звање:
ванредни професор

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
v.velja@gmail.com

Лекић Јулијана

Изборно звање:
ванредни професор

Назив уже научне области:
Елекроника и елекротехника

E-mail адреса:
julijana.lekic@pr.ac.rs

Ристић Светлана

Изборно звање:
ванредни професор

Назив уже научне области:
Eкологија

E-mail адреса:
svetlana.ristic@fpn.rs

Стојановић Горан

Изборно звање:
ванредни професор

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
goran.stojanovic@fpn.rs

Пауновић Душан

Изборно звање:
ванредни професор

Назив уже научне области:
Савремене технологије хране

E-mail адреса:
dusan.paunovic@fpn.rs

Радичевић Вељко

Изборно звање:
ванредни професор

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
veljko.radicevic@fpn.rs

Радоичић Горан

Изборно звање:
ванредни професор

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
goran.radoicic@fpn.rs

Анђелковић Дејан

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
dejan.andjelkovic@fpn.rs

Јефтић Новица

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Машинство

E-mail адреса:
flexhidrauliksd@mts.rs

Пејић Властимир

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
vlastimirpejic@gmail.com

Вујовић Бојана

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Прех. инжењ. и Екологија и заштита жив. сред.

E-mail адреса:
bojana.vujovic@fpn.rs

Вундук Јована

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Прехрамбено инжењерство

E-mail адреса:
vunduk.jovana@hotmail.com

Димитријевић Драган

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Пословна информатика

E-mail адреса:
dragan.dimitrijevic@fpn.rs

Jурић Слободан

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
juric.slobo@gmail.com

Крстић Јована

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Хемијско и технолошко инжењерство

E-mail адреса:
jovana.krstic@fpn.rs

Павловић Петар

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Пословна информатика

E-mail адреса:
petar.pavlovic@fpn.rs

Ранковић Драгица

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистика

E-mail адреса:
nr17031994@gmail.com

Симић Валентина

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Прехрамбено инжењерство

E-mail адреса:
valentina.simic@fpn.rs

Сладоје Момчило

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
sladojem@teol.net

Стевановић Малиша

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Информационе технологије и Рачунарство и информатика

E-mail адреса:
malisa.stevanovic@gmail.com

Ђорђевић Марија

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Педагошка психологија

E-mail адреса:
djmarija97@gmail.com

Ђорђевић Небојша

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Информационе технологије, Рачунарство и информатика

E-mail адреса:
djnebojsa@mts.rs

Поповић Славица

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Пословна економија

E-mail адреса:
popovic.slavica@hotmail.com

Симовић Марија

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Наставник страног језика

E-mail адреса:
marija.simovic@fpn.rs

Шкрбић Синиша

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Mашинско инжењерство

E-mail адреса:
sinisa.skrbic@fpn.rs

Стефановски Перо

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
pero.stefanovski@fpn.rs

Павићевић Нина

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
nina.pavicevic@fpn.rs

Талевски Николче

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
nikolce.talevski@fpn.rs

Стојиљковић Јамина

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Прехрембено инжињерство

E-mail адреса:
jasmina.stojiljkovic@fpn.rs

Ристић Небојша

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
nebojsa.ristic@fpn.rs

Стефановић Данијела

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Екологија, Заштита животне средине и Прех. инж.

E-mail адреса:
danijela.stefanovic@fpn.rs

Стојановић Катарина

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистиком

E-mail адреса:
katarinamat92@gmail.com

Стојановић Сања

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Екологија и Заштита животне средине

E-mail адреса:
sanja.stojanovic@fpn.rs

Филиповић Кристина

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Хемисјко технолошко инжењерство

E-mail адреса:
kristina.filipovic@fpn.rs

Маринковић Срђан

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
srdjan.marinkovic@fpn.rs

Ињац Зоран

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
zoran.injac@fpn.rs

Спасић Кристина

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
kristina.spasic@fpn.rs

Николић Маја

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
maja.nikolic@fpn.rs

Вулетић Мирослав

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Mашинско инжењерство

E-mail адреса:
miroslav.vuletic@fpn.rs

Миленковић Бранислав

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
bmilenkovic92@gmail.com

Илић Милош

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Пословна информатика

E-mail адреса:
milos.ilic@fpn.rs

Стајковић Марина

Изборно звање:
наставник страног језика

Назив уже научне области:
Енглески језик

E-mail адреса:
minastajkovic.spell@gmail.com

Јевтић Милица

Изборно звање:
предавач

Назив уже научне области:
Енглески језик

E-mail адреса:
milica.engelman@fpn.rs

Цветковић Ђорђе

Изборно звање:
предавач

Назив уже научне области:
Енглески језик

E-mail адреса:
djordje.cvetkovic@fpn.rs

Будимировић Вјекослав

Изборно звање:
гостујући професор

Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистиком

E-mail адреса:
vjekoslav@sbb.rs

Антић Игор

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
antic.igor@gmail.com

Вуловић Марко

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
markowstm@yahoo.com

Арсић Небојша

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
narsych@yahoo.com

Марковић Драган

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
seki.markovic@gmail.com

Стојиљковић Славица

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Технолошко инжењерство

Урошевић Љубиша

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
agdifenix@gmail.com

Орлић Никола

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Биохемијске прехрамбене технологије

E-mail адреса:
nikolaorlic1969@gmail.com