НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Адамовић Живослав

Изборно звање: професор емеритус

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: zivoslav.adamovic@gmail.com

Библиографија

Глигоријевић Јасмина

Изборно звање: ред. професор

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: jasmina.gligorijevic@fpn.rs

Библиографија

Недељко Манојловић

Изборно звање: ред. професор

Назив уже научне области: Хемијско и технолошко инжeњерство

Маил адреса: mtnedeljko@gmail.com

Библиографија

Вуковић Вељко

Изборно звање: ван. професор

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: v.velja@gmail.com

Библиографија

Анђелковић Дејан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: dejan.andjelkovic@fpn.rs

Биографија

Бецић Соња

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: sonja.becic@fpn.rs

Биографија 

Списак објављених радова

Вујовић Бојана

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прех. инжењ. и Екологија и заштита жив. сред.

Маил адреса: bojana.vujovic@fpn.rs

Библиографија

Вундук Јована

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

Маил адреса: vunduk.jovana@hotmail.com

Библиографија

Димитријевић Драган

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна информатика

Маил адреса: dragan.dimitrijevic@fpn.rs

Библиографија

Димитријевић Даница

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Савремене технологије хране

Маил адреса: danica.dimitrijevic@fpn.rs

Библиографија

Драгојевић Жељко

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Менаџмент и пословна економија

Маил адреса: zeljko.dragojevic@fpn.rs

Библиографија

Александар Станковић

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: aleksandar.st.srb@gmail.com

Биографија

Jурић Слободан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: juric.slobo@gmail.com

Библиографија

Крстић Јована

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Хемијско и технолошко инжењерство

Маил адреса: jovana.krstic@fpn.rs

Библиографија

Лекић Јулијана

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Елекроника и елекротехника

Маил адреса: julijana.lekic@pr.ac.rs

Библиографија

Стојиљковић Славица

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Технолошко инжењерство

Маил адреса: stojiljkovicslavica1963@hotmail.com

Биографија

Павловић Петар

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна информатика

Маил адреса: petar.pavlovic@fpn.rs

Библиографија

Референце

Папић Сејфо

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: papicsejfo@bih.net.ba

Пауновић Душан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Савремене технологије хране

Маил адреса: dusan.paunovic@fpn.rs

Библиографија

Пејић Властимир

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: vlastimirpejic@gmail.com

Биографија

Библиографија

Радичевић Вељко

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: veljko.radicevic@fpn.rs

Радоичић Горан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: goran.radoicic@fpn.rs

Библиографија

Научни допринос

Ранковић Драгица

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Математика са информ. и статистика

Маил адреса: nr17031994@gmail.com

Библиографија

Светлана Ристић

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Eкологија

Маил адреса: svetlana.ristic@fpn.rs

Библиографија

Симић Валентина

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

Маил адреса: valentina.simic@fpn.rs

Биографија и библиографија

Сладоје Момчило

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: sladojem@teol.net

Биографија

Урошевић Љубиша

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: agdifenix@gmail.com

Библиографија

Стевановић Малиша

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Инфор. техн. и Рачунарство и информ

Маил адреса: malisa.stevanovic@gmail.com

Биографија

Марија Ђорђевић

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Педагошка психологија

Маил адреса: djmarija97@gmail.com

Библиографија

Стојановић Горан

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: goran.stojanovic@fpn.rs

Библиографија

Стојановић Милош

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: milos.stojanovic@fpn.rs

Биографија

Стојиљковић Јасмина

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

Маил адреса: jasmina.stojiljkovic@fpn.rs

Биографија са библиографијом

Талевски Николче

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса:

Николић Маја

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Економија

Маил адреса: maja.nikolic@fpn.rs

Биографија са библиографијом

Илић Милош

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Пословна информатика

Маил адреса: milos.ilic@fpn.rs

Ристић Небојша

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: nebojsa.ristic@fpn.rs

Биографија

Стефановић Данијела

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Екологија, Зашт. жив. средине и Прех. инж.

Маил адреса: danijela.stefanovic@fpn.rs

Биографија

Стојановић Катарина

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Математика са информатиком и статистиком

Маил адреса: katarinamat92@gmail.com

Биографија

Стојановић Сања

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Екологија и Заштита животне средине

Маил адреса: sanja.stojanovic@fpn.rs

Библиографија

Филиповић Кристина

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Хемисјко технолошко инжењерство

Маил адреса: kristina.filipovic@fpn.rs

Библиографија

Милица Јевтић

Изборно звање: предавач

Назив уже научне области: Енглески језик

Маил адреса: milica.engelman@fpn.rs

Библиографија

Стајковић Марина

Изборно звање: наставник страног језика

Назив уже научне области: Енглески језик

Маил адреса: minastajkovic.spell@gmail.com

Биографија

Цветковић Ђорђе

Изборно звање: предавач

Назив уже научне области: Енглески језик

Маил адреса: djordje.cvetkovic@fpn.rs

Биографија

Будимировић Вјекослав

Изборно звање: гостујући професор

Назив уже научне области: Математика са информатиком и статистиком

Маил адреса: vjekoslav@sbb.rs

Библиографија

Антић Игор

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: antic.igor@gmail.com

Арсић Небојша

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Биохемијске прехрамбене технологије

Маил адреса: narsych@yahoo.com

Биографија

Вуловић Марко

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: markowstm@yahoo.com

Биографија

Марковић Драган

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: seki.markovic@gmail.com

Биографија

Орлић Никола

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

Маил адреса: nikolaorlic1969@gmail.com

Биографија

Небојша Ђорђевић

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Информационе технологије, Рачунарство и информатика

Маил адреса: djnebojsa@mts.rs

Биографија и библиографија

Славица Поповић

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна економија

Маил адреса: popovic.slavica@hotmail.com

Библиографија

Бранислав Миленковић

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

Маил адреса: bmilenkovic92@gmail.com

Библиографија

Новица Јефтић

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинства

Маил адреса: flexhidrauliksd@mts.rs

Биографија

Библиографија