Наставно особље

Адамовић Живослав

Изборно звање:
професор емеритус
Назив уже научне области:
Машинско инжињерство
E-mail:
zivoslav.adamovic@fpn.rs

Глигоријевић Јасмина

Изборно звање:
ред. професор
Назив уже научне области:
Економија
E-mail:
jasmina.gligorijevic@fpn.rs

Манојловић Недељко

Изборно звање:
ред. професор
Назив уже научне области:
Хемијско и технолошко инжeњерство
E-mail:
nedeljko.manojlovic@fpn.rs

Данчевска Верица

Изборно звање:
ред. проф.
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
verica.dancevska@fpn.rs

Јошевски Зоран

Изборно звање:
ред. професор
Назив уже научне области:
Безбедност саобраћаја
E-mail:
zoran.jasevski@fpn.rs

Вуковић Вељко

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
veljko.vukovic@fpn.rs

Лекић Јулијана

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Електроника и елекротехника
E-mail:
julijana.lekic@fpn.rs

Ристић Светлана

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Eкологија
E-mail:
svetlana.ristic@fpn.rs

Стојановић Горан

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Економија
E-mail:
goran.stojanovic@fpn.rs

Пауновић Душан

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Савремене технологије хране
E-mail:
dusan.paunovic@fpn.rs

Радичевић Вељко

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
veljko.radicevic@fpn.rs

Белошевић Светлана

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Општа, неорганска и аналитичка хемија
E-mail:
svetlana.belosevic@fpn.rs

Радоичић Горан

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
goran.radoicic@fpn.rs


Димитријевић Даница

Изборно звање:
ванредни професор
Назив уже научне области:
Техничко-технолошке науке, хемијско технолошко
инжењерство
E-mail:
danica.dimitrijevic@fpn.rs

Величковић Предраг

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Информационе технологије
E-mail:
predrag.velickovic@fpn.rs


Јевтић Новица

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Машинство
E-mail:
novica.jevtic@fpn.rs

Вујовић Бојана

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Прех. инжењ. и Екологија и заштита жив.
E-mail:
bojana.vujovic@fpn.rs

Станковић Александар

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Друштвено-хуманистичке науке, економске науке
E-mail:
aleksandar.stankovic@fpn.rs

Вундук Јована

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Прехрамбено инжењерство
E-mail:
jovana.vunduk@fpn.rs

Димитријевић Драган

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Пословна информатика
E-mail:
dragan.dimitrijevic@fpn.rs

Jурић Слободан

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
slobodan.juric@fpn.rs

Крстић Јована

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Хемијско и технолошко инжењерство
E-mail:
jovana.krstic@fpn.rs

Павловић Петар

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Пословна информатика
E-mail:
petar.pavlovic@fpn.rs

Поповић Славица

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Пословна економија
E-mail:
slavica.popovic@fpn.rs

Ранковић Драгица

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистика
E-mail:
dragica.rankovic@fpn.rs

Симић Валентина

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Прехрамбено инжењерство
E-mail:
valentina.simic@fpn.rs

Сладоје Момчило

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
momcilo.sladoje@fpn.rs

Стевановић Малиша

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Информационе технологије и Рачунарство и информатика
E-mail:
malisa.stevanovic@fpn.rs

Ђорђевић Марија

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Педагошка психологија
E-mail:
marija.djordjevic@fpn.rs

Ђорђевић Небојша

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Информационе технологије, Рачунарство и информатика
E-mail:
nebojsa.djordjevic@fpn.rs

Симовић Марија

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Наставник страног језика
E-mail:
marija.simovic@fpn.rs

Шкрбић Синиша

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Mашинско инжењерство
E-mail:
sinisa.skrbic@fpn.rs

Брковски Деан

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Техничко-технолошке науке, машинске науке
E-mail:
dean.brkovski@fpn.rs

Стефановски Перо

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
pero.stefanovski@fpn.rs

Павићевић Нина

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Економија
E-mail:
nina.pavicevic@fpn.rs

Талевски Николче

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
nikolce.talevski@fpn.rs

Раилић Сњежана

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
snjezana.railic@fpn.rs

Стојиљковић Јасмина

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Прехрембено инжињерство
E-mail:
jasmina.stojiljkovic@fpn.rs

Пејић Властимир

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
vlastimir.pejic@fpn.rs

Драгојевић Жељко

Изборно звање:
доцент
Назив уже научне области:
Економија
E-mail:
zeljko.dragojevic@fpn.rs

Стефановић Данијела

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Екологија, Заштита животне средине и Прех. инж.
E-mail:
danijela.stefanovic@fpn.rs

Ристић Небојша

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
nebojsa.ristic@fpn.rs

Препољац Минела

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Биологија и екологија
E-mail:
minela.prepoljac@fpn.rs

Живковић Милица

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Eкологија / Примењена екологија са заштитом животне средине
E-mail:
milica.zivkovic@fpn.rs

Симић Милица

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Биологија
E-mail:
milica.simic@fpn.rs

Стојановић Катарина

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистиком
E-mail:
katarina.stojanovic@fpn.rs

Цветковић Филип

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Друштвено-хуманистичке, економске науке
E-mail:
filip.cvetkovic@fpn.rs

Стојановић Сања

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Екологија и Заштита животне средине
E-mail:
sanja.stojanovic@fpn.rs

Филиповић Кристина

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Хемисјко технолошко инжењерство
E-mail:
kristina.filipovic@fpn.rs

Илић Милош

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Пословна информатика
E-mail:
milos.ilic@fpn.rs

Вулић Мирослав

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
miroslav.vulic@fpn.rs

Маринковић Срђан

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
srdjan.marinkovic@fpn.rs

Ињац Зоран

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
zoran.injac@fpn.rs

Спасић Кристина

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Економија
E-mail:
kristina.spasic@fpn.rs

Николић Маја

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Економија
E-mail:
maja.nikolic@fpn.rs

Миленковић Бранислав

Изборно звање:
асистент
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
branislav.milenkovic@fpn.rs

Цветковић Ђорђе

Изборно звање:
предавач
Назив уже научне области:
Енглески језик
E-mail:
djordje.cvetkovic@fpn.rs

Јевтић Милица

Изборно звање:
предавач
Назив уже научне области:
Енглески језик
E-mail:
milica.engelman@fpn.rs


Будимировић Вјекослав

Изборно звање:
гостујући професор
Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистиком
E-mail:
vjekoslav.budimirovic@fpn.rs

Алексић Јована

Изборно звање:
наставник страног језика
Назив уже научне области:
Филолошке науке, Француски језик
E-mail:
jovana.aleksic@fpn.rs

Стајковић Марина

Изборно звање:
наставник страног језика
Назив уже научне области:
Енглески језик
E-mail:
marina.stajkovic@fpn.rs

Антић Игор

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
igor.antic@fpn.rs

Миловановић Стаменов Јелена

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
jelena.stamenov@fpn.rs

Арсић Небојша

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство
E-mail:
nebojsa.arsic@fpn.rs

Милетић Милена

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Заштита животне средине
E-mail:
milеna.miletic@fpn.rs

Стојиљковић Славица

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Технолошко инжењерство
E-mail:
slavica.stojiljkovic@fpn.rs

Урошевић Љубиша

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
ljubisa.urosevic@fpn.rs

Марковић Драган

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
dragan.markovic@fpn.rs

Орлић Никола

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Биохемијске прехрамбене технологије
E-mail:
nikola.orlic@fpn.rs

Вуловић Марко

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
marko.vulovic@fpn.rs

Станковић Стефан

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
stankovic.stefan@fpn.rs

Пешић Александар

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
aleksandar.pesic@fpn.rs

Радојевић Александра

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
aleksandra.radojevic@fpn.rs

Стојиљковић Марина

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
marina.stojiljkovic@fpn.rs

Бугариновић Гордана

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Машинско инжењерство
E-mail:
gordana.bugarinovic@fpn.rs

Радоњић Биљана

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Рачунарска техника и информатика
E-mail:
biljana.radonjic@fpn.rs

Павловић Катарина

Изборно звање:
предавач ван радног односа
Назив уже научне области:
Математика са информатиком
E-mail:
katarina.pavlovic@fpn.rs