Наставно особље

Адамовић Живослав

Изборно звање: професор емеритус

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: zivoslav.adamovic@gmail.com

Библиографија

Глигоријевић Јасмина

Изборно звање: ред. професор

Назив уже научне области: Економија

E-mail адреса: jasmina.gligorijevic@fpn.rs

Библиографија

Манојловић Недељко 

Изборно звање: ред. професор

Назив уже научне области: Хемијско и технолошко инжeњерство

E-mail адреса: mtnedeljko@gmail.com

Библиографија

Вуковић Вељко

Изборно звање: ван. професор

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: v.velja@gmail.com

Библиографија

Анђелковић Дејан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса: dejan.andjelkovic@fpn.rs

Биографија

Бецић Соња

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

E-mail адреса: sonja.becic@fpn.rs

Библиографија

Списак објављених радова

Вујовић Бојана

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прех. инжењ. и Екологија и заштита жив. сред.

E-mail адреса: bojana.vujovic@fpn.rs

Библиографија

Вундук Јована

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

E-mail адреса: vunduk.jovana@hotmail.com

Библиографија

Димитријевић Драган

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна информатика

E-mail адреса: dragan.dimitrijevic@fpn.rs

Библиографија

Димитријевић Даница

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Савремене технологије хране

E-mail адреса: danica.dimitrijevic@fpn.rs

Библиографија

Драгојевић Жељко

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Менаџмент и пословна економија

E-mail адреса: zeljko.dragojevic@fpn.rs

Библиографија

Станковић Александар

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

E-mail адреса: aleksandar.st.srb@gmail.com

Библиографија

Jурић Слободан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: juric.slobo@gmail.com

Библиографија

Крстић Јована

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Хемијско и технолошко инжењерство

E-mail адреса: jovana.krstic@fpn.rs

Библиографија

Лекић Јулијана

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Елекроника и елекротехника

E-mail адреса: julijana.lekic@pr.ac.rs

Библиографија

Стојиљковић Славица

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Технолошко инжењерство

Библиографија

Павловић Петар

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна информатика

E-mail адреса: petar.pavlovic@fpn.rs

Библиографија

Референце

Папић Сејфо

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: papicsejfo@bih.net.ba

Пауновић Душан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Савремене технологије хране

E-mail адреса: dusan.paunovic@fpn.rs

Библиографија

Пејић Властимир

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: vlastimirpejic@gmail.com

Библиографија

Биографија

Радичевић Вељко

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса: veljko.radicevic@fpn.rs

Библиографија

Радоичић Горан

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: goran.radoicic@fpn.rs

Библиографија

Научни допринос

Ранковић Драгица

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Математика са информ. и статистика

E-mail адреса: nr17031994@gmail.com

Библиографија

Светлана Ристић

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Eкологија

E-mail адреса: svetlana.ristic@fpn.rs

Библиографија

Симић Валентина

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

E-mail адреса: valentina.simic@fpn.rs

Биографија и библиографија

 

Сладоје Момчило

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса: sladojem@teol.net

Библиографија

Урошевић Љубиша

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: agdifenix@gmail.com

Библиографија

Стевановић Малиша

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Инфор. техн. и Рачунарство и информ

E-mail адреса: malisa.stevanovic@gmail.com

Биографија

Марија Ђорђевић

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Педагошка психологија

E-mail адреса: djmarija97@gmail.com

Библиографија

Стојановић Горан

Изборно звање: ванредни професор

Назив уже научне области: Економија

E-mail адреса: goran.stojanovic@fpn.rs

Библиографија

Стојановић Милош

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Економија

E-mail адреса: milos.stojanovic@fpn.rs

Биографија

Стојиљковић Јасмина

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Прехрамбено инжењерство

E-mail адреса: jasmina.stojiljkovic@fpn.rs

Биографија са библиографијом

Талевски Николче

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:

Николић Маја

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Економија

E-mail адреса: maja.nikolic@fpn.rs

Библиографија

Илић Милош

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Пословна информатика

E-mail адреса: milos.ilic@fpn.rs

Ристић Небојша

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: nebojsa.ristic@fpn.rs

Биографија

Стефановић Данијела

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Екологија, Зашт. жив. средине и Прех. инж.

E-mail адреса: danijela.stefanovic@fpn.rs

Биографија

Стојановић Катарина

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Математика са информатиком и статистиком

E-mail адреса: katarinamat92@gmail.com

Биографија

Стојановић Сања

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Екологија и Заштита животне средине

E-mail адреса: sanja.stojanovic@fpn.rs

Библиографија

Филиповић Кристина

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Хемисјко технолошко инжењерство

E-mail адреса: kristina.filipovic@fpn.rs

Библиографија

Милица Јевтић

Изборно звање: предавач

Назив уже научне области: Енглески језик

E-mail адреса: milica.engelman@fpn.rs

Библиографија

Стајковић Марина

Изборно звање: наставник страног језика

Назив уже научне области: Енглески језик

E-mail адреса: minastajkovic.spell@gmail.com

Библиографија

Цветковић Ђорђе

Изборно звање: предавач

Назив уже научне области: Енглески језик

E-mail адреса: djordje.cvetkovic@fpn.rs

Библиографија

Будимировић Вјекослав

Изборно звање: гостујући професор

Назив уже научне области: Математика са информатиком и статистиком

E-mail адреса: vjekoslav@sbb.rs

Библиографија

Антић Игор

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: antic.igor@gmail.com

Арсић Небојша

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Биохемијске прехрамбене технологије

E-mail адреса: narsych@yahoo.com

Библиографија

Вуловић Марко

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: markowstm@yahoo.com

Библиографија

Марковић Драган

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: seki.markovic@gmail.com

Библиографија

Орлић Никола

Изборно звање: предавач ван радног односа

Назив уже научне области: Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса: nikolaorlic1969@gmail.com

Библиографија

Ђорђевић Небојша

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Информационе технологије, Рачунарство и информатика

E-mail адреса: djnebojsa@mts.rs

Библиографија

Поповић Славица

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Пословна економија

E-mail адреса: popovic.slavica@hotmail.com

Библиографија

Миленковић Бранислав

Изборно звање: асистент

Назив уже научне области: Машинско инжењерство

E-mail адреса: bmilenkovic92@gmail.com

Библиографија

Јефтић Новица

Изборно звање: доцент

Назив уже научне области: Машинства

E-mail адреса: flexhidrauliksd@mts.rs

Биографија

Библиографија