Наставно особље

Adamović Živoslav

Academic appointment:
Professor Emeritus

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Gligorijević Jasmina

Academic appointment:
Full Professor

Narrow field of study:
Economics

Manojlović Nedeljko

Academic appointment:
Full Professor

Narrow field of study:
Chemical engineering and technology

Dančevska Verica

Academic appointment:
Full Professor

Narrow field of study:
Traffic engineering

Јашевски Зоран

Изборно звање:
ред. проф

Назив уже научне области:
Безбедност саобраћаја

E-mail адреса:
zoran.jasevski@fpn.rs

Vuković Veljko

Academic appointment:
Non-tenure Associate Professor

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Lekić Julijana

Academic appointment:
Non-tenure Associate Professor

Narrow field of study:
Electrotechnology and electronics

Ristić Svetlana

Academic appointment:
Non-tenure Associate Professor

Narrow field of study: Ecology

Stojanović Goran

Academic appointment:
Non-tenure Associate Professor

Narrow field of study:
Economics

Paunović Dušan

Academic appointment:
Non-tenure Associate Professor

Narrow field of study:
Contemporary food technology

Radičević Veljko

Academic appointment:
Non-tenure Associate Professor

Narrow field of study:
Traffic engineering

Radoičić Goran

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Anđelković Dejan

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Traffic engineering

Jevtić Novica

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Pejić Vlastimir

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Vujović Bojana

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Food engineering, and ecology and environmental protection

Vunduk Jovana

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
 Food engineering

Dimitrijević Dragan

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Business information technology

Jurić Slobodan

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Krstić Jovana

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Chemical engineering and technology

Pavlović Petar

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Business information technology

Ranković Dragica

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study: Mathematics and information technology, statistics

Simić Valentina

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Food engineering

Sladoje Momčilo

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Traffic engineering

Stevanović Mališa

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Computer science and information technology

Đorđević Marija

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Educational psychology

Đorđević Nebojša

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Computer science and information technology

Popović Slavica

Academic appointment:
Assistant Professor

Narrow field of study:
Business economics

Симовић Марија

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Наставник страног језика

E-mail адреса:
marija.simovic@fpn.rs

Шкрбић Синиша

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Mашинско инжењерство

E-mail адреса:
sinisa.skrbic@fpn.rs

Стефановски Перо

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
pero.stefanovski@fpn.rs

Павићевић Нина

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
nina.pavicevic@fpn.rs

Талевски Николче

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
nikolce.talevski@fpn.rs

Ilić Miloš

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Business information technology

Ristić Nebojša

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Stefanović Danijela

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Ecology, environmental protection and food engineering

E-mail адреса:
danijela.stefanovic@fpn.rs

Stojanović Katarina

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Mathematics, information technology and statistics

Stojanović Sanja

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Ecology and environmental protection

Filipović Kristina

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Chemical engineering and technology

Маринковић Срђан

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
srdjan.marinkovic@fpn.rs

Ињац Зоран

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
zoran.injac@fpn.rs

Спасић Кристина

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
kristina.spasic@fpn.rs

Nikolić Maja

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Economics

Вулетић Мирослав

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Mашинско инжењерство

E-mail адреса:
miroslav.vuletic@fpn.rs

Milenković Branislav

Academic appointment:
Teaching Assistant

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Stajković Marina

Academic appointment:
Foreign Language Teacher

Narrow field of study:
English language

Jevtić Milica

Academic appointment:
Lecturer

Narrow field of study:
English language

Cvetković Đorđe

Academic appointment:
Lecturer

Narrow field of study:
English language

Budimirović Vjekoslav

Academic appointment:
Visiting Professor

Narrow field of study:
Mathematics, information technology and statistics

Antić Igor

Academic appointment:
Adjunct Lecturer

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Arsić Nebojša

Academic appointment:
Adjunct Lecturer

Narrow field of study:
Traffic engineering

Vulović Marko

Academic appointment:
Adjunct Lecturer

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Marković Dragan

Academic appointment:
Adjunct Lecturer

Narrow field of study:
Mechanical engineering

Orlić Nikola

Academic appointment:
Adjunct Lecturer

Narrow field of study:
Traffic engineering

Stojiljković Slavica

Academic appointment:
Adjunct Lecturer

Narrow field of study:
Engineering technology

Urošević Ljubiša

Academic appointment:
Adjunct Lecturer

Narrow field of study:
Mechanical engineering