Испит из предмета Инструменти и технике мерења

Дана 25.01.2023. у 10,00 часова одржаће се испит из предмета Инструменти и технике мерења