Испит и рок за предају семинарских радова- Пословна статистика

Испит из предмета Пословна статистика одржаће се 01.06.2023. у 11:00.
Рок за предају семинарских радова је до 25.05.2023.