Основни циљ издавачке делатности јесте да студентима основних и мастер студија обезбеди уџбеничку и другу стручну и научну литературу.

СПИСАК  КЊИГА, МОНОГРАФИЈА, ЗБИРКИ ПРОФЕСОРА