Универзитет „Унион – Никола Тесла” Београд
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА – НИШ

ПРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
“Савремени трендови у науци и управљању привредом”
28. – 29. априла 2022. године, Ниш, Република Србија

Факултет примењених наукa у Нишу, Универзитета „Унион – Никола Тесла” Београд организује традиционални међународни симпозијум „Савремени трендови o науци и управљању привредом” са следећим темама:
1. Предузетништво у економској стварности и дигиталном свету
2. Прехрамбена технологија и квалитет производа
3. Глобално друштво и здравствена заштита
4. Друмски саобраћај без издувних гасова и примењена екологија
5. Информациони системи и технологије
6. Maшинство, архитектура и грађевинарство
7. Најновија знања и искуство о обновљивим изворима енергије
8. Алтернативна производња, продаја, туризам и угоститељство
9. Пољопривреда и безбедност хране у условима климатских промена
10. Екологија и заштита животне средине


Конференција „Напредне технологије у функцији развоја привреде“, Врњачка Бања, Хотел „Краљ“, 1-3. јун 2022. : http://napredneteh.vtsns.edu.rs/