Тестови за пријемни испит

Економија

Пријемни испит из Економије – тест 1 група
Пријемни испит из Економије – тест 2 група
Пријемни испит из Економије – тест 3 група

Информатика

Пријемни испит из Информатике – тест 1 група
Пријемни испит из Информатике – тест 2 група
Пријемни испит из Информатике – тест 3 група

Примењена математика

Пријемни испит из Примењене математике – тест 1 група
Пријемни испит из Примењене математике – тест 2 група
Пријемни испит из Примењене математике – тест 3 група

Биологија

Пријемни испит из Биологије – тест 1
Пријемни испит из Биологије – тест 2
Пријемни испит из Биологије – тест 3

Хемија

Пријемни испит из Хемије – тест 1, 2, 3 група