Лабораторије Факултета

Лабораторија за друмски саобраћај

Лабораторија за хемију и биологију

Лабораторија за нове изворе енергије и ДС