Наставно особље

Аамовић Живослав

Изборно звање:
професор емеритус
Назив уже научне области:
 Машинско инжењерство

E-mail адреса:
zivoslav.adamovic@gmail.com

Глиоријевић Јасмина

Изборно звање:
ред. професор

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
jasmina.gligorijevic@fpn.rs

Недељко Манојлови

Изборно звање:
ред. професор

Назив уже научне области:
Хемијско и технолошко инжeњерство

E-mail адреса:
mtnedeljko@gmail.com

Вуковић Вељко

Изборно звање:
ван. професор

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
v.velja@gmail.com

Анђелковић Дејан

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
dejan.andjelkovic@fpn.rs

Бецић Соња

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
sonja.becic@fpn.rs

Вујовић Бојана

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Прех. инжењ. и Екологија и заштита жив. сред.

E-mail адреса:
bojana.vujovic@fpn.rs

Вундук Јована

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Прехрамбено инжењерство

E-mail адреса:
vunduk.jovana@hotmail.com

Димиријевић Драган

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Пословна информатика

E-mail адреса:
dragan.dimitrijevic@fpn.rs

Jурић Слободан

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
juric.slobo@gmail.com

Крстић Јована

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Хемијско и технолошко инжењерство

E-mail адреса:
jovana.krstic@fpn.rs

Лекић Јулијана

Изборно звање
ванредни професор

Назив уже научне области:
Елекроника и елекротехника

E-mail адреса:
julijana.lekic@pr.ac.rs

Павловић Петар

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Пословна информатика

E-mail адреса:
petar.pavlovic@fpn.rs

Стојиљковић Славица

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Технолошко инжењерство

Паић Сејфо

Изборно звање
доцент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
papicsejfo@bih.net.ba

Пејић Властимир

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
vlastimirpejic@gmail.com

Пауновић Душан

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Савремене технологије хране

E-mail адреса:
dusan.paunovic@fpn.rs

Радичевић Вељко

Изборно звање
ванредни професор

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
veljko.radicevic@fpn.rs

Радоичић Горан

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
goran.radoicic@fpn.rs

Ранковић Драгица

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Математика са информ. и статистика

E-mail адреса:
nr17031994@gmail.com

Ристић Светлана

Изборно звање
ванредни професор

Назив уже научне области:
Eкологија

E-mail адреса:
svetlana.ristic@fpn.rs

Симић Валентина

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Прехрамбено инжењерство

E-mail адреса:
valentina.simic@fpn.rs

Сладоје Момчило

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
sladojem@teol.net

Урошевић Љубиша

Изборно звање
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
agdifenix@gmail.com

Стевановић Малиша

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Инфор. техн. и Рачунарство и информ

E-mail адреса:
malisa.stevanovic@gmail.com

Марија Ђорђевић

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Педагошка психологија

E-mail адреса:
djmarija97@gmail.com

Стојановић Горан

Изборно звање
ванредни професор

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
goran.stojanovic@fpn.rs

Николић Маја

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Економија

E-mail адреса:
maja.nikolic@fpn.rs

Илић Милош

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Пословна информатика

E-mail адреса:
milos.ilic@fpn.rs

Ристић Небојша

Изборно звање
асистент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
nebojsa.ristic@fpn.rs

Стефановић Данијела

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Екологија, Зашт. жив. средине и Прех. инж.

E-mail адреса:
danijela.stefanovic@fpn.rs

Стојановић Катарина

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистиком

E-mail адреса:
katarinamat92@gmail.com

Стојановић Сања

Изборно звање
асистент

Назив уже научне области:
Екологија и Заштита животне средине

E-mail адреса:
sanja.stojanovic@fpn.rs

Филиповић Кристина

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Хемисјко технолошко инжењерство

E-mail адреса:
kristina.filipovic@fpn.rs

Јевтић Милица

Изборно звање:
предавач

Назив уже научне области:
Енглески језик

E-mail адреса:
milica.engelman@fpn.rs

Сајковић Марина

Изборно звање
наставник страног језика

Назив уже научне области:
Енглески језик

E-mail адреса:
minastajkovic.spell@gmail.com

Цветковић Ђорђе

Изборно звање:
предавач

Назив уже научне области:
Енглески језик

E-mail адреса:
djordje.cvetkovic@fpn.rs

Буимировић Вјекослав

Изборно звање:
гостујући професор

Назив уже научне области:
Математика са информатиком и статистиком

E-mail адреса:
vjekoslav@sbb.rs

Антић Игор

Изборно звање
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
antic.igor@gmail.com

Арсић Небојша

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Саобраћајно инжењерство

E-mail адреса:
narsych@yahoo.com

Вуловић Марко

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
markowstm@yahoo.com

Марковић Драган

Изборно звање
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
seki.markovic@gmail.com

Орлић Никола

Изборно звање:
предавач ван радног односа

Назив уже научне области:
Биохемијске прехрамбене технологије

E-mail адреса:
nikolaorlic1969@gmail.com

Ђорђевић Небојша

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Информационе технологије, Рачунарство и информатика

E-mail адреса:
djnebojsa@mts.rs

Поповић Славица

Изборно звање
доцент

Назив уже научне области:
Пословна економија

E-mail адреса:
popovic.slavica@hotmail.com

Миленковић Бранислав

Изборно звање:
асистент

Назив уже научне области:
Машинско инжењерство

E-mail адреса:
bmilenkovic92@gmail.com

Јефтић Новица

Изборно звање:
доцент

Назив уже научне области:
Машинства

E-mail адреса:
flexhidrauliksd@mts.rs