Полагање испита из предмета Електротехника и електроника за студијски програм ОАС Друмски саобраћај и ОАС Нови извори енергије

Термин за полагање испита из предмета Електротехника и електроника за
студијски програм ОАС Друмски саобраћај и ОАС Нови извори енергије је
23.01.2023. године у 10,00 часова у просторијама Факултета.