Предавања и вежбе за предмет Механика

Предавања и вежбе за предмет Механика бити одржани дана 12.05.2023. године у 11,00