Распоред полагања испита MПИЕ 2021/2022

Распоред одржавања колокијума MПИЕ 2021/2022

Распоред наставника и сарадника на студијском програму МАС ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА за школску 2021/2022 годину

Табела 5.1 Рaспoрeд прeдмeтa пo сeмeстримa и гoдинaмa студиja зa студиjски прoгрaм МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА