Савремене технологије хране основне академске студије

Студијски програм

Почетак године

Октобар

Трајање студија

4 године ОАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Студијски програм​

Сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране је образовање високостручних кадрова за обављање широког спектра послова базираних на практичној примени теоријских и практичних знања из подручја технологије хране које укључује припрему, прераду, производњу, чување, испитивање и контролу хране са циљем решавања конкретних пословних проблема субјеката у привредном и јавном сектору. Студијски програм ОАС Савремене технологије хране омогућава студентима да током студија усвоје неопходна знања, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и компетенције које су друштвено оправдане и корисне. Сврха овог студијског програма је да одговори евидентним потребама тржишта рада у нашој земљи за квалификованим кадровима у области савремених технологија хране.

Студијски програм Савремене технологије хране конципиран је тако да омогућава образовање савремених кадрова по међународним стандардима.​

Зато је и сврха овог студијског програма да одражава промене у области технологије хране и научних дисциплина које се на њему изучавају. Сврха овог студијског програма јесте и да студенти буду оспособљени за наставак даљег усавршавања и за праћење научних достигнућа из области технологије хране и сродних дисциплина. Такође, сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране је образовање студената за професију дипломирани инжењер технологије, а у складу са потребама и привредним развојем Републике Србије.
Сврха студијског програма ОАС Савремене технологије хране јесте и да студенти буду оспособљени за наставак формалног образовања, даљег усавршавања, праћење научних достигнућа из области технологије хране, као и за обављање широког спектра могућих занимања која се односе на:

Основни циљ студијског програма основних академских студија Савремене технологије хране је образовање дипломираних инжењера технологије, кроз стицање теоријских и практичних знања, стручних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање послова у области технологије хране.

Компетенције

Практичне информације