Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм    

   основних академских студија НОВИ  ИЗВОРИ  ЕНЕРГИЈЕ