Конференције

2023

Универзитет Привредна академија у Новом Саду Факултет Примењених Наука - Ниш

Oрганизује трећи традиционални Међународни симпозијум
“Савремени Трендови У Прехрамбеној Технологији И Зеленој Енергији”
26. – 28. априла 2024. године, Ниш, Република Србија

2023

Универзитет „Унион – Никола Тесла” Београд Факултет Примењених Наука - Ниш

Oрганизује други традиционални Међународни симпозијум
„Стратешки трендови у науци, технологији и привреди “
28. – 30. април 2023, Ниш, Република Србија

2022

Универзитет „Унион – Никола Тесла” Београд Факултет Примењених Наука - Ниш

ПРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
“Савремени трендови у науци и управљању привредом”
28. – 29. априла 2022. године, Ниш, Република Србија

Факултет примењених наукa у Нишу, Универзитета „Унион – Никола Тесла” Београд организује традиционални међународни симпозијум
„Савремени трендови o науци и управљању привредом” са следећим темама:
1. Предузетништво у економској стварности и дигиталном свету;
2. Прехрамбена технологија и квалитет производа;
3. Глобално друштво и здравствена заштита;
4. Друмски саобраћај без издувних гасова и примењена екологија;
5. Информациони системи и технологије;
6. Maшинство, архитектура и грађевинарство;
7. Најновија знања и искуство о обновљивим изворима енергије;
8. Алтернативна производња, продаја, туризам и угоститељство;
9. Пољопривреда и безбедност хране у условима климатских промена;
10. Екологија и заштита животне средине.

Конференција „Напредне технологије у функцији развоја привреде“, Врњачка Бања, Хотел „Краљ“, 1-3. јун 2022. : http://napredneteh.vtsns.edu.rs/