Акредитација

АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Уверење о акредитацији Високошколске установе

Акредитација ОАС

Уверење о акредитацији основних академских студија

Заштита животне средине

Нови извори енергије

Савремене технологије хране

Пословна информатичка економија

Акредитација МАС

Уверење о акредитацији мастер академских студија

Заштита животне
средине

Савремене технологије хране

Пословна информатичка економија