О Факултету

О Факултету

„Квалитет најпре чине људи, брига, страст, упорност,
посвећеност, гледање у очи и храбро реаговање..
квалитет није само техника, ма колико добра била.“
Pеters T.J. “A Passion for Excellence:
The Leadership Difference“

„Квалитет најпре чине људи, брига, страст, упорност,
посвећеност, гледање у очи и храбро реаговање..
квалитет није само техника, ма колико добра била.“
Pеters T.J. “A Passion for Excellence:
The Leadership Difference“

Ми смо Факултет у коме заједно градимо квалитет!

Факултет примењених наука у Нишу је право место за оне који брину о квалитету свог образовања. На нашем Факултету стећи ћете актуелна знања и вештине које ће Вас оспособити за реалне потребе будућег занимања. Студијске програме креирали смо у складу са европским стандардима образовања пратећи потребе тржишта и струке. Акценат смо ставили на праксу коју студенти обављају у еминентим привредним субјектима и установама са којима Факултет сарађује. Наши студенти имају прилику да уче од врхунских предавача са богатим наставно – научним и практичним искуством.

Ми смо Факултет у коме заједно градимо квалитет!

Факултет примењених наука у Нишу је право место за оне који брину о квалитету свог образовања. На нашем Факултету стећи ћете актуелна знања и вештине које ће Вас оспособити за реалне потребе будућег занимања. Студијске програме креирали смо у складу са европским стандардима образовања пратећи потребе тржишта и струке. Акценат смо ставили на праксу коју студенти обављају у еминентим привредним субјектима и установама са којима Факултет сарађује. Наши студенти имају прилику да уче од врхунских предавача са богатим наставно – научним и практичним искуством.

Са новим циклусом акредитације Факултет је покренуо реформу своје наставне делатности и многи позитивни помаци су учињени креирањем нових студијских програма од стране оснивача Факултета. Са поносом истичемо да Факултет примењених наука има десет акредитованих студијских програма од тога пет студијских програма на основним академским студијама и пет студијских програма на мастер академским студијама и то:

– Друмски саобраћај – основне академске и мастер студије;
– Савремене технологије хране – основне академске и мастер студије;
– Пословна информатичка економија – основне академске и мастер студије
– Нови извори енергије – основне академске и мастер студије;
– Заштита животне средине – основне академске и мастер студије.

Факултет примењених наука учинио је велики напор како би наставу и целокупан режим студија осавременио и учинио их таквима да у потпуности одговарају захтевима које намеће савремено доба. Будући да се бавимо младима који су нам указали поверење и одлучили да одрастају заједно са нама, квалитет као стремљење ка бољем постаје наша основна вредносна одредница и мерило свега што радимо.
Тај пут и опредељење ка квалитету доследно нас усмеравају да:

– континуирано спроводимо научно – истраживачки рад и унапређујемо општи фонд знања наставног особља и студената у оквиру научних области за које је Факултет опредељен;
– бирамо најбоље професоре, врсне стручњаке спремне да и даље уче;
– стављамо у први план реч струке и науке и због тога организујемо трибине на којима гостују компетентни стручњаци анализирајући актуелне друштвене проблеме,
– организујемо научне скупове на којима учествује велики број еминентних научних радника из земље и иностранства,
– аплицирамо за научне пројекте који на научној основи проучавају актуелне и друштвене проблеме;
– наше студенте образују стручњаци из праксе, преносећи им знања која ће сутра и сами примењивати;
– активно сарађујемо са привредним субјектима у којима наши студенти стичу практична искуства;
– пружамо шансу најбољим студентима да се укључе у наставни процес, чиме перманентно развијамо научно – истраживачки подмладак;
– најбоље студенте награђујемо стипендијама; 
У сагледавању и дефинисању будућности Факултета треба поћи од неоспорне чињенице да студенти великим интересовањем за студије, потврђују оправданост студијских програма, наставе и стручне праксе. И поред тога, свакодневно чинимо напоре ради унапређења квалитета рада, интегритета и развоја Факултета примењених наука као високошколске установе. Стратешко опредељење Факултета је да у потпуности одговори на све изазове савременог окружења и изгради позицију једне од водећих образовних и научних институција у овом региону.

Добро нам дошли драги студенти!

Декан
др Јасмина Глигоријевић, редовни професор