Акредитација

АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
АКРЕДИТАЦИЈА ОАС

Уверење о акредитацији основних академских студија

Заштита животне средине
Нови извори енергије
Савремене технологије хране
Пословна информатичка економија
АКРЕДИТАЦИЈА МАС

Уверење о акредитацији мастер академских студија

Заштита животне средине
Савремене технологије хране
Пословна информатичка економија