Студијски програми

Основне академске студије

Нови извори енергије

Циљ студијског програма НИЕ је образовање дипломираних инжењера машинства, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области иновационих извора енергије, процесне технике…

Заштита животне средине

Циљ студијског програма ЗЖС је оспособљавање студената за примену специфичних знања и вештина у области заштите животне средине, као и припрема студената и стварање потребне базе знања за наставак школовања и даље усавршавање.

Савремене технологије хране

Циљ студијског програма СТХ је образовање дипломираних инжењера технологије, кроз стицање теоријских и практичних знања, стручних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање послова у области технологије хране.

Друмски саобраћај

Циљ студијског програма ДС је образовање дипломираних инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања за самостално обављање послова из области друмског саобраћаја и безбедности.

Пословна информатичка економија

Циљ студијског програма ПИЕ је образовање студената кроз стицање теоријских и практичних знања за обављање послова из области пословне информатике, која у актуелним условима прожима све сегменте пословања савремених привредних субјеката и представља њихов интегрисани елемент.

Мастер академске студије

Нови извори енергије

Циљ студијског програма НИЕ је образовање дипломираних инжењера машинства, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области иновационих извора енергије, процесне технике…

Заштита животне средине

Циљ студијског програма ЗЖС је оспособљавање студената за примену специфичних знања и вештина у области заштите животне средине, као и припрема студената и стварање потребне базе знања за наставак школовања и даље усавршавање.

Савремене технологије хране

Циљ студијског програма СТХ је образовање дипломираних инжењера технологије, кроз стицање теоријских и практичних знања, стручних компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање послова у области технологије хране.

Друмски саобраћај

Циљ студијског програма ДС је образовање дипломираних инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених теоријских и практичних знања за самостално обављање послова из области друмског саобраћаја и безбедности.

Пословна информатичка економија

Циљ студијског програма ПИЕ је образовање студената кроз стицање теоријских и практичних знања за обављање послова из области пословне информатике, која у актуелним условима прожима све сегменте пословања савремених привредних субјеката и представља њихов интегрисани елемент.