Заштита животне средине
мастер академске студије

Почетак године

Октобар

Трајање студија

1 годинe МАС

Наставни језик

Српски

Локација

Ниш, Србија

Практичне информације

Право уписа на прву годину основних академски студија имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит.

За конкурс за упис можете кликнути овде.

Одлука о висини школарине и ценовник о пружању услуга за школску 2020/2021 годину.